top of page

Mədəniyyət Nazirliyi və MİHİRK arasında Sahə Sazişi imzalanıb

21 may 2021-ci il tarixində Azərbycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 2021-2023-cü illər üzrə (üç illik müddətə) Sahə Sazişi imzalanılmışdır.
bottom of page